מפקח בניה וניהול פרויקטים

מפקח בניה וניהול פרויקטים

מפקח בניה הוא איש הביצוע של כל המטלות באתר הבניה, האחראי על ביצוע כיאות, ברמה איכותית גבוהה ללא פשרות. בעל ידע ניסיון וכלים לאבחן ולדרוש איכות בנייה עם שימוש בחומרי גלם נושאי תו תקן . כולל הבנה גבוהה בכל השלבים עד לסיום התהליך.

אנו גם עושים פיקוח הנדסי , דוחות לבנקים ודוחות ליזמים 

אנו מפקחים מורשים החברים  ב:
 "מועדון מפקחי הבניה בישראל"

מפקח בניה מטעמנו יהיה האיש שלכם בפרויקט הבנייה , הוא זה שישמור על האינטרסים שלכם ,משלב קבלת ההיתר ומכרז הקבלנים, ועד תום הבנייה ויהפוך את חווית הבניה לחוויה מהנה.